Mondzorgregister

 

Mondzorgregister

Email: info@mondzorgregister.nl
Tel.: 0183 406 035
(= Nederlandse Vereniging van Tandartsen)

Welkom

Een transparant register voor de tandheelkundige zorgverleners:


 

Een register voor geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde bij- en nascholing (cursussen, toetsen, e-learning)

Vanuit diverse dienstverleners in de mondzorg: tandartsen, mondhygiënisten en assisterenden, en vanuit cursusaanbieders, is de vraag gekomen om een nieuw register op te zetten. Een register dat transparant is en zich alléén bezig houdt met registratie van gevolgde bij- en nascholing en in de nabije toekomst  ook van andere activiteiten die de professionele deskundigheid bevorderen.

Het register staat open voor tandartsen, mondhygiënisten, assisterenden en studenten. Inschrijving in het Mondzorgregister is tot 1 januari 2017 kosteloos.

Geaccrediteerd én niet-geaccrediteerde cursussen

Het Mondzorgregister neemt geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde cursussen op in het register.

Geaccrediteerde cursussen zijn altijd getoetst. Binnen de tandheelkunde is het Q-Keurmerk® hét accreditatie instituut. Met geaccrediteerde cursussen laat je zien dat je staat voor kwaliteit. De Q-Keurmerk® criteria zijn ontwikkeld i.s.m. TNO. Het Q-Keurmerk® zelf is ook getoetst volgens het INK management model. (Bevinding audit: zeer positief).

De scholingsuren van de geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde cursussen worden bijgeschreven in het Mondzorgregister.

Mondzorgregister voor alle tandheelkundige zorgverleners

Het Mondzorgregister is een pilot gestart met het opnemen van alle cursussen (geaccrediteerd en niet geaccrediteerd) en schijft dan ook de scholingsuren bij in dit register indien u bent aangemeld als lid. De inschrijving in het Mondzorgregister is tijdens de pilot periode voor tandartsen, mondhygiënisten, assisterenden en studenten tot in ieder geval 1 januari 2017 kosteloos.

Wilt u op een eenvoudige wijze uw gevolgde bij- en nascholing laten bijschrijven: meldt u dan nu aan voor het Mondzorgregister.

De NVT is ervan overtuigd dat door het uitzetten van de pilot van het Mondzorgregister een transparant register in de markt wordt neergezet, waarin alleen kwalitatief gemeten cursussen opgenomen zijn.

(toelichting op verstuurde brief aan tandartsen: klik hier).

 

(NB: Cursussen vanaf 1 oktober 2013 worden opgenomen in het register.)


Copyright© 2013 Mondzorgregister.nl | Algemene Voorwaarden Privacy Statement | Cookies